Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Obszy

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja Dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Obszy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://obsza.naszgok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://obsza.naszgok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • - na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu
 • - brak menu dla niepełnosprawnych

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020,
 • treści opublikowane na stronie GOK, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Giza.
 • E-mail: admninistrator@obsza.pl
 • Telefon: 84 6891002 wew. 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury
              Obsza 36a
              23-413 Obsza
 • E-mail: kultura@obsza.pl
 • Telefon: 84 6891002 wew. 50
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dwukondygnacyjny

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

1. Wejście główne od strony wschodniej. Do obiektu wchodzi się po trzech stopniach.

2. Dla osób poruszających się na wózkach, udostępnione jest wejście od strony drogi wojewódzkiej. Drzwi wejściowe posiadają wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.

Biuro znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego.

Drzwi są jednocześnie tablicą informacyjną.

Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej  parteru) prowadzą schody,. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia, w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

Toalety znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. Jedna z nich (na parterze) jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie GOK nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny